Posted on

Hà Nội ô nhiễm gấp đôi Sài Gòn

Posted on

Cô gái bị đột quỵ, mù mắt sau khi tiêm chất nâng mũi