Posted on

Rất hài lòng với kính Bảo Trọng

Mình là khách hàng có nhu cầu, Bảo Trọng là người cung, bản thân mình là người hay đi ngoài đường, vì thế kính mắt đối với mình rất quan trọng, Thượng vàng mình chưa có điều kiện thử, hạ cám thì sài nhiều rùi, nhưng đối với kính mình vừa mua của Bảo Trọng mình cảm thấy rất hài lòng, bạn bè nhờ đặt hộ nhưng chưa đưa tiền nên mình chưa đặt tiếp, có sao nói vậy nên Bạn cứ vô tư thoải mái.