Đăng bởi

Lời khuyên cuộc sống từ những người thành công nhất

Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey nói “Nếu chỉ chăm chăm vào những gì mình không có, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ”.