Đăng bởi

Nhận biết sớm bệnh khô mắt

Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc điều trị Parkinson, thuốc huyết áp hay sử dụng vitamin quá mức… dễ có các triệu chứng khô mắt.